Skip to content

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden wij op Olympia heel erg belangrijk. Als wij samen optrekken kan uw kind zich voluit ontplooien en zijn talenten ontwikkelen.

Daarom zien we elkaar niet alleen op de geplande ouderavonden, maar treffen we u ook graag tussendoor bij de kijkmomenten in de klas en bij de ‘koffiemomenten’ op het Olympiaplein. Onze deur staat altijd open! U kunt de resultaten van uw kind online volgen in ons leerlingvolgsysteem.

Ouderbetrokkenheid ziet u ook terug in de vele ouders die op onze school hun steentje bijdragen in de vorm van vrijwilligerswerk of ad hoc ouderhulp. Wilt u ook iets doen op school? Wij zijn er blij mee!

Schooltijden

Voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 gelden dezelfde schooltijden. De schooldeuren gaan steeds 10 minuten voor aanvang van de lestijd open voor een korte inloop. Heeft u een korte boodschap voor de leerkracht? Geeft u dan een briefje mee of loopt u even met uw kind mee naar binnen. Na schooltijd is er tijd om wat uitgebreider te praten. Tussen de middag kunnen de kinderen naar huis, maar u kunt ook kiezen voor overblijven. Kijk op het tabblad ‘opvang’ voor de mogelijkheden.
Dag
Schooltijden
maandag
08:30-12:00 en 13:00-15:00
dinsdag
08:30-12:00 en 13:00-15:00
woensdag
08:30-12:00
donderdag
08:30-12:00 en 13:00-15:00
vrijdag
08:30-12:00 en 13:00-15:00

Schoolvakanties

Onderstaand ziet u het overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Deze vindt u ook terug in de kalender op onze schoolapp.

In speciale gevallen kunt u buiten de schoolvakanties verlof krijgen voor uw kind. Wij vragen u om dit verlof minstens twee weken van tevoren aan te vragen. Dat kunt u doen door in onze schoolapp het verlofformulier in te vullen of een papieren formulier op te halen bij de receptie.

Wat?
Wanneer?
Zomervakantie 2022
vrijdag 22 juli tot en met vrijdag 2 september 2022
Studiedag 
woensdag 28 september 2022
Herfstvakantie
maandag 24 oktober tot en met maandag 31 oktober 2022
Studiedag 
maandag 5 december 2022
Kerstvakantie
vrijdagmiddag 23 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023
Studiedag 
woensdag 15 februari 2023
Voorjaarsvakantie
maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023
Studiedag
Goede vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag
maandag 10 april 2023
Meivakantie
maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023
Studiedag en vrije dagen rond Hemelvaart
woensdag 17 mei tot en met vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag
maandag 29 mei 2023
Junivakantie
maandag 19 juni tot en met vrijdag 23 juni 2023
Grote vakantie
vrijdag 14 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2023

Schoolapp

Om u goed op de hoogte te houden van alles wat er op school speelt, maken we vooral gebruik van onze eigen schoolapp. Via deze app krijgt u onder andere nieuws, foto’s vanuit de klas en vindt u de jaarplanning. Ook ziekmelden en verlof aanvragen kan via de app.

U kunt de schoolapp vrijblijvend downloaden.

Oudervereniging

De school wordt ondersteund door een actieve oudervereniging. In samenwerking met de leerkrachten organiseert zij activiteiten voor en met de kinderen. Denk aan: sportdag, sinterklaasfeest en carnaval. Om alles mogelijk te maken wordt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,00 gevraagd. De oudervereniging kunt u via e-mail bereiken kbsolympia_oudervereniging@inos.nl

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) praat, denkt en beslist mee over onderwerpen die alle kinderen, ouders en leerkrachten van de school aangaan. Denk hierbij aan: het vaststellen van het vakantierooster, het werkverdelingsplan, de schoolgids en de nieuwe schoolontwikkelingen. Heeft u als ouder ideeën of vragen aan de MR? Stuur dan een mail naar: kbsolympia_mr@inos.nl

Aanmelden

Denkt u erover om uw kind bij Kbs Olympia aan te melden?

U bent van harte welkom!

We maken graag tijd voor u en uw kind om onze school, geheel vrijblijvend, aan u te laten zien en om al uw vragen te beantwoorden. U ziet dan zelf hoe het er op Olympia aan toe gaat en u proeft de positieve sfeer.

Komt u voor het maken van een afspraak gerust eens binnenlopen. Mailen of bellen kan uiteraard ook. Zie contact.

Als u al zeker weet dat u uw kind bij ons wilt aanmelden, dan kunt u hier de benodigde formulieren aanvragen.