Skip to content

Missie & visie

Basisschool Olympia, waar elk kind zijn wereld vindt.

Wij vinden het enorm belangrijk dat elk kind zich op zijn plek voelt. Wij helpen uw kind zich zo te ontwikkelen dat het zijn eigen weg en wereld vindt. Door nadruk te leggen op groei, kan elk kind zich optimaal ontwikkelen en zo het beste uit zichzelf halen.

Om dat te bereiken zijn voor Olympia doelgericht werken, zelfverantwoordelijkheid, samenwerken en betrokkenheid kernbegrippen. In onze schoolgids leest u hier alles over.

Onderwijs

Alleen kinderen die lekker in hun vel zitten, komen tot leren. Daarom besteden wij ruim en structureel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) van de kinderen. Hierdoor hangt er een fijne sfeer in de school. We geven les op meerdere niveaus waarbij de vorderingen van de kinderen bepalend zijn. 

Leerlingondersteuning

Ieder kind is anders en ontwikkelt zich op zijn manier. Dat gaat niet altijd vanzelf en dan kan wat extra ondersteuning helpen. Op Olympia hebben we dit goed georganiseerd. Onze intern begeleider (IB-er) denkt graag met ouders en leerkrachten mee over wat uw kind nodig heeft. Het is goed om te weten dat we een Remedial Teacher (RT-er) en onderwijsassistente (OA) in huis hebben om de daadwerkelijke ondersteuning te bieden. Soms doen we een beroep op externe specialisten. Uiteraard altijd in overleg met u als ouder.

Leerlingen

Op Olympia hoort iedereen erbij! In onze kleine groepen van gemiddeld 18 kinderen is er voldoende ruimte om elk kind, elke dag weer, tot zijn recht te laten komen. Toch willen we onze kinderen daarnaast nog extra horen. Tweemaal per jaar voeren we daarom individuele kind gesprekken. Daarin bespreken we met het kind naast de resultaten ook het welbevinden, geluk en gezondheid.

Olympia heeft een actieve leerlingenraad. Vanaf groep 3 laten afgevaardigden van de klas zich horen over allerlei onderwerpen die de kinderen belangrijk vinden.

Peuters

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen peuters al terecht op Olympia. Want als je kind twee jaar is, staat het te trappelen om de wereld te verkennen! Samen met andere kindjes spelen en de wereld ontdekken kan natuurlijk het beste onder professionele leiding.

Op Olympia verzorgt Kober de peuteropvang in een lokaal dat letterlijk vóór de basisschool zit. Als de kinderen 3,5 jaar zijn en bij onze school ingeschreven staan, mogen ze op woensdagochtend een dagdeel extra naar de peuterspeelzaal. Tijdens dat extra dagdeel gaan ze ook al werken in een van de kleutergroepen. Ook wanneer uw kind verder geen gebruik maakt van Kober Voorschool Olympia, mag het vanaf 3,5 jaar op deze woensdagochtend komen meedoen. 

Specials

Wat maakt Olympia nou zo bijzonder? 

Dat zijn eigenlijk heel veel dingen:

Van Nederlandse taalles voor volwassenen tot KookSoVa’s in onze eigen Olympia keuken. 

Lees verder en word net zo enthousiast als wij.