Skip to content

Breda Actief

Lekker sporten is gezond! Voor de gymlessen op school werken we nauw samen met de sportcoaches van Breda Actief. Samen zorgen zij ervoor dat de gymlessen een basis vormen om structureel te bewegen en er een gezonde leefstijl op na te houden. 

Breda Actief verzorgt na schooltijd ook het gratis sportaanbod in en rondom ons pand voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Voetballen, basketballen, urban sports, kickboksen en nog veel meer. 

Grote broer/grote zus

Grote broer en zus (GBGZ) zet zich in voor de jongeren in de wijk. GBGZ  biedt een vangnet voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in deze snel veranderende maatschappij.  Door jongeren verantwoordelijkheden te geven leren zij een positieve bijdrage aan de buurt te leveren.

De grote broers en zussen zijn rolmodellen voor onze basisschool kinderen. Sommige van hen zijn al kleine broer of kleine zus. GBGZ is zo van jongs af aan betrokken bij de kinderen uit de wijk en dat is natuurlijk geweldig. De jongeren van GBGZ helpen regelmatig bij schoolse activiteiten, het overblijven en geven gastlessen. Daar zijn we reuze blij mee!

Kober

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, werkt onze school op vele gebieden samen met Kober kinderopvang. De doorgaande leerlijn van de peuters naar de kleuters is hier een mooi voorbeeld van. Daarnaast is het mooi om te zien dat peuters al op jonge leeftijd mee mogen kijken op de basisschool. Bij activiteiten zoals de Olympiashows en bijvoorbeeld de Sinterklaasviering horen de peuters er helemaal bij. 

Op de woensdagochtenden mogen alle peuters van 3,5 jaar en ouder naar de peuterspeelzaal op Olympia. Ook wanneer kinderen verder geen gebruik maken van Kober Voorschool Olympia, mogen ze vanaf die leeftijd op de woensdagochtend komen meedoen. 

Logopediepraktijk Lente

Wij zijn ontzettend blij dat Logopediepraktijk Lente een vestiging op Olympia heeft. Het is handig dat u in ons gebouw terecht kunt voor al uw vragen over de spraak- en taalontwikkeling. Logopediepraktijk Lente behandelt taal, articulatie, afwijkende mondgewoonten, stem, slikklachten, auditieve vaardigheden, lezen, spelling, begrijpend lezen en dyslexie.

Stichting Mees

Hoe bijzonder is het dat onze kinderen van jongs af aan meekrijgen dat iedereen erbij hoort. Stichting Mees biedt ontwikkelingsgerichte dagopvang aan (meervoudig) gehandicapte kinderen. Ieder kind heeft een persoonlijk (ontwikkelings) plan om, dankzij alle hulp en begeleiding, ook zijn eigen wereld te vinden. Daar hoort meedoen op onze school wat ons betreft gewoon bij! Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen dit ook in de praktijk zien. Zo heeft elke groep een kind van Mees “geadopteerd”. De kinderen doen mee bij speciale lessen zoals muziek, handvaardigheid, buiten spelen of de gymles. De begeleider van Mees is er bij deze lessen uiteraard ook altijd bij. Onze kinderen leren zo rekening te houden met mensen die een beperking hebben. 

De Sleutel

Ontmoetingscentrum De Sleutel is het bruisende middelpunt van Kesteren. Er zijn enorm veel activiteiten voor jong en oud. Van koffie drinken voor eenzame ouderen tot ouder-kind ochtenden voor peuters, waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. De Sleutel organiseert vele naschoolse activiteiten. Denk hierbij aan: een knutselmiddag, themafeesten en bijvoorbeeld de “buurtcamping”. Eigenlijk is er te veel om hier te vermelden.